by petko.doichev 12/04/2023

“БАЛДАРАН СПРИНГ” АД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО “НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ”, ПРИОРИТЕТНА ОС “ИНТЕЛИГЕНТНА ИНДУСТРИЯ”, ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.004 “ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ” ОТ КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ “БАЛДАРАН СПРИНГ” АД

На 10.04.2023 г. “БАЛДАРАН СПРИНГ” АД стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-3.004-1744-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът се осъществява в гр. Девин с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 1 395 653.80 лв., от които 697 826.89 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Целият документ за проекта можете да намерите тук.

промоция вземи 6 плати 5