by petko.doichev 16/09/2022

Балдаран Спринг АД успешно кандидатства и получи одобрение по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

“БАЛДАРАН СПРИНГ” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG16RFOP002-6.002-0228-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU и е на обща стойност от 79 350.00 лв. (39 675.00 лв. – европейско и 0.00 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 10 месеца.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

промоция вземи 6 плати 5