Политика за защита на лични данни на “Балдаран Спринг” АД

1.Цел на този раздел

  • За нас е от изключително голямо значение да Ви осигурим защита на Вашите лични данни.
  • Този раздел е създаден, за да приложи единните европейските нормативни изисквания относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
  • Ако искате още по-конкретна информация, моля свържете се с нас чрез контактите посочени по-долу.

2.Кои сме ние?

  • Ние сме търговско дружество, което произвежда бутилирана изворна и газирана вода „Балдаран“. Регистрирани сме в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200044397, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки Проход номер 15; тел. +359 (0) 876 026 606; и-мейл адрес: office@baldaran.bg. Това са данните на нашия администратор на лични данни съобразно разпоредните на Закона за защита на личните данни.
  • Дейността на компанията започва през март месец 2014г.

3.Как да се свържете с нас?

  • Ако искате да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки Проход номер 15, 1404
Тел: + 359 (0) 876 026 606
E-mail: office@baldaran.bg

  • Защитата на Вашите данни са основна част от нашата фирмена култура и политика.

4.Детайлно обяснение как се използват и съхраняват Вашите лични данни
Уважаени потребители на Балдаран Спринг АД (www.baldaran.bg) – с настоящото искаме да Ви съобщим, че нашият уебсайт използва технологии, които съхраняват и получават достъп до информации от Вашия компютър или други устройства, свързани с мрежата, необходими за правилното функциониране на уебсайта, свързани например с попълването на формуляри за пазаруване, с настройки на предпочитания език и други подобни.

За да можем да използваме тази информация за цели, свързани с предоставянето на електронни услуги, молим да изразите Вашето съгласие.

Молим да имате предвид, че съгласието Ви може да бъде оттеглено по всяко време, което няма да се отрази на законосъобразността на обработването, извършено преди това.

Основанието за обработване на така получените лични данни е Вашето съгласие и нашите законни интереси да се подобри качеството на услугите, които Ви се предоставят на нашия уебсайт и на маркетинговите дейности – представяне на реклами и предложения (отстъпки), които са съобразени възможно най-много с Вашите предпочитания, които може значително да повлияят на Вашите потребителски решения, напр. резултатът може да бъде много добра оферта, адресирана само до Вас, въз основа на историята на Вашите покупки и поведението Ви на нашия уебсайт, до която няма да получат достъп други наши клиенти. В този случай молим да се съгласите с тези действия от наша страна.

Молим да имате предвид, че Вашите данни може да бъдат предоставяни на юридически лица, които ни помагат да оперираме с нашия уебсайт, напр. съдействат ни при маркетингови кампании, при поддръжка и експлоатация на нашите системи, както и дружества, които съдействат при извършване на текущи правни услуги и др.под.

Сигурността на Вашите данни се осигурява чрез мерките за сигурност, въведени в дружеството, за които може да получете информация на уебстраницата ни, където са оповестени вътрешните правила, приети в дружеството, както и на тел.: +359 (0) 876 026 606

Получените данни ще бъдат обработвани в зависимост от техническите обстоятелства докато не оттеглите съгласието си за тяхното обработване, освен ако законът не предвижда задължение да ги обработваме за по-дълъг период.

По всяко време може да се свържете с администратора на Вашите данни – „Балдаран Спринг“ АД със следните координати за връзка: e-mail: office@baldaran.bg и тел.: +359 (0) 876 026 606, и да получите безплатно, в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма – на ясен и прост език, информация относно какви категории лични данни се обработват, целите на обработването, както и правното основание за обработването; законните интереси, преследвани от администртора или от трета страна; срокът, за който ще се съхраняват личните данни или критериите, използвани за определяне на този срок и др.под.

„Балдаран Спринг“ АД, на следващо място, осигурява и гарантира практическото упражняване на правата Ви, предоставени по силата на Регламент 2016/679, в едномесечен срок от получаване на искането за упражняването им. А именно следните Ваши права: право на коригиране на личните данниправо на изтриване („право да бъдеш забравен“) на личните данниправо на ограничаване на обработванетоправо на преносимост на даннитеправо на възражение срещу обрботванетоправо да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;

5.От кога са приети тези политики?

  • Тези политики за поверителност са приети от Балдаран Спринг АД и са в сила от 01.05.2018г.
  • Последна актуализация – 01.05.2018г.

промоция вземи 6 плати 5