IFS Food 6.1 Серификат

ISO 22000

ISO 9001

Грамота “Златна мартеница”

Удостоверение от Министерството за Българското Председателство

Препоръка от Министерство на Отбраната

Cертификат за членство-Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)