/ нашите контакти
“Балдаран Спринг” АД
Централен офис

гр. София 1404, ул. Твърдишки проход 15
email: office@baldaran.bg
тел.: 0700 14 507

Завод

гр. Девин, ул. Родопи 34

Социални мрежи
Свържете се с нас:

Регионални търговски представители

София, София Област, Области Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Русе, Силистра

Петя Ценкова
телефон: 0878316000
email: p.tsenkova@baldaran.bg

Област Варна, Добрич, Шумен

Атанас Недев
телефон: 0877750600
email: a.nedev@baldaran.bg

Област Пловдив и Пазарджик

Ивелин Хандърчев
телефон: 0876640900
email: i.handyrchev@baldaran.bg

Област Бургас Юг (южно черноморие)

Василена Коева
телефон: 0877406606
email: v.koeva@baldaran.bg

Област Бургас Север (северно черноморие)

Ивелин Хандърчев
телефон: 0876640900
email: i.handyrchev@baldaran.bg

Област Стара Загора и Димитровград

Росица Динчева
телефон: 0876290800
email: r.dincheva@bldaran.bg

Област Благоевград, Перник, Кюстендил

Ангел Тасев
телефон: 0878446518
email: a.tasev@baldaran.bg

Област Хасково, Кърждали, Свиленград

Мирослав Делчев
телефон: 0884700328
email: m.delchev@baldaran.bg

Област Смолян

Десислава Димова
телефон: 0876250900
email: d.dimova@baldaran.bg

Област Сливен и Ямбол

Георги Джиджев
телефон: 0878058000
email: g.dzhidzhev@baldaran.bg

Област Плевен, Ловеч, Козлодуй, Габрово и Троян

Петя Ценкова
телефон: 0878316000
email: p.tsenkova@baldaran.bg

промоция вземи 6 плати 5